Yardımlar İdlib'e Yola Çıktı Habere Git

sample photo

İdlib Kan Ağlıyor Habere Git

sample photo

Günlük 25 bin kapasiteli Ekmek fırını açıyoruz.
Habere Git

sample photo

Habeşistan 2019 Faaliyetleri Habere Git

sample photo
sample photo
  • Su Kuyusu
  • Yetim
  • Kurban
  • Projeler
  • Kalıcı Eserler
  • Meslek Edindirme

SU KUYUSU

Ribat İnsani Yardım Derneği Olarak,
Asya ve Afrika’da coğrafi şartlar, kuraklık ve altyapı sorunları nedeniyle temiz içme suyuna erişim sıkıntısı yaşanan bölgelerde kardeşlerimiz için su kuyuları inşa etmekteyiz. Bir kuyu açıldıktan sonra çıkan su, bütün analizleri yapılıp teknik altyapıları hazırlandıktan sonra halkın kullanımına sunulmakta ve belirli aralıklarla denetimi ve kontrolleri yapılmaktadır. İnsanların sağlıklı su kaynaklarına ulaşmasını sağlayan su kuyusu projelerimiz ile Afrika’da yaygın olarak görülen bulaşıcı hastalıkların da önüne geçmeyi hedeflemekteyiz.

YETİM

Türkiye’ye sığınmış muhacir yetimlerle kaza, hastalık, afet vb. farklı sebeplerden yetim kalıp akrabalarının yanında kalan ve muhtaç olan yetimlere maddi manevi destek sağlamaktadır. Savaş, işgal, yoksulluk ve doğal afet bölgeleri gibi kriz alanlarında tehlikeler karşısında en korumasız grubu yetim, kimsesiz çocuklar oluşturmaktadır. Başta insan tacirleri olmak üzere art niyetli kişi ve kuruluşlar bu çocuklar için önemli bir tehdit oluşturmaktadır.
Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığı, 90 milyon çocuğun ise her türlü tacize açık bir şekilde sokaklarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Sadece Afrika’da her yıl 2 milyondan fazla çocuk yetim kalırken, savaş ve işgal nedeniyle Irak’ta 5 milyon çocuğun yetim kaldığı bilinmektedir. Ribat Eğitim Vakfı  olarak amacımız; İhtiyaç sahibi yetimlere, kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar, destek ve yardımcı olmaktır. Bu gerçeği bilen derneğimiz, her türlü tehlikeye karşı savunmasız durumda olan yetimlere, sahip çıkmaktadır.

KURBAN

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar; sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.
Zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir; onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

PROJELER

Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, "sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali" olarak açıklar. Temel sağlık hizmetlerine ulaşabilmek en temel haklardan biri olmasına rağmen günümüzde milyonlarca insan temel sağlık hizmetlerinden mahrum bir şekilde yaşamaktadır.

KALICI ESERLER

İçerik Hazırlanıyor

MESLEK EDİNDİRME

İçerik Hazırlanıyor
HAZRETİ AMİNE SU KUYUSU Afrika

Hedef 36.000 tl Mevcut 0.00 tl
0%
Hazreti Amine Su Kuyusu İçin Bağış Yap