YETİM

Yeryüzünün masum bireyleri çocuklar, dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen krizlerden en çok etkilenen kesimdir. 7 milyarı aşan dünya nüfusunun 2,2 milyarını oluşturan çocuk nüfusunun 143 ila 210 milyonu yetimdir. Asya, Afrika, ve Ortadoğu bölgeleri yetim çocuk sayısının en yoğun olduğu coğrafyaların başında gelmektedir. Hâlihazırda mevcut bazı sıcak çatışma bölgeleri yetim nüfusunun sürekli arttığı yerlerdir.

Ribat olarak Ümmetin emanetleri olarak sizlerin destekleri ile sahip çıktığımız yetimlerimize, yurt, eğitim, burs, yetim ailelerine gıda, giysi, oyun parkları, ayrıca nakdi yardımları yapmaktayız. Daha çok yetime sahip çıkmak adına gerçekleştirdiğimiz ve inşa ettiğimiz yetimhanelerimiz ( Moro’da Şentürk Yetimhanesi ) ile

sahip çıktığımız yetimlerin eğitim, sağlık takipleri, gelişimleri Ribat İnsani Yardım tarafından koordine edilmektedir.

Yetim Sponsorluk sistemi ile sizler de yetimlerimizin bir aylık ihtiyacını karşılayabilir; onlara sahip çıkabilirsiniz