KOMOR ADALARI
Komor Adaları Hint Okyanusu’nda, Mozambik ve Madagaskar arasında, stratejik bir konumda yer alan Doğu Afrika ülkelerindendir. Osmanlı kaynaklarında ve tarihi kayıtlarda ismi Kamer Adaları olarak geçen adalar, Fransızlar tarafından Komor Adaları olarak isimlendirilmiştir, her bölgede karşılaştığımız gibi sömürgeci devletler her coğrafyayı ele geçirme politikaları gütmüşlerdir. Dünyanın en fakir ülkesi olarak nitelendirilen ülkenin hâlâ gıda üretiminde ve ekonomide geri kalmış olmasının sebebi, Fransızların ülkeyi sömürge döneminde kasıtlı olarak geri bırakmış olmasıdır. Bu gerçeği gören Ribat Eğitim Vakfımız; bölgede gıda dağıtımlarından, İftar Sofralarına, Kumanya dağıtımları, Yetim buluşmaları gerçekleştirmiştir.