KOSOVA
Kosova denildiğinde, hiç şüphesiz ki, akla ilk önce Balkanlar'ın İslamlaşmasında ve bir Türk yurdu olmasında dönüm noktası olan Kosova Muharebeleri geliyor. Tarih boyu çalkantılarla yaşamış, durulmamış, hep içten içe kaynamış toprakların adı Balkanlar. Beş yüz yıllık Osmanlı hâkimiyetinin altın barış yıllarını yaşattığı dönemde, çok kültürlü ve çok dinli bir topluluğun huzur ve barış içerisinde yaşayabileceğinin en güzel örneklerinin verildiği topraklar Balkanlar. Dilimizi, kimliğimizi, öz benliğimizi, Türklüğümüzü, çok önemli unsur olarak dinimizi korumayı, savunmayı başarmışız. İşte bu yüzden halâ buradayız. Bugün Ecdadımızın torunları olarak tarihten beri kopmayan bu iletişimimizi insani yardım faaliyetlerimizle perçinliyoruz. Bu coğrafyada da Kurban organizasyonları, Nakdi yardımlar, Kumanya yardımları, Fitreler, gıda dağıtımları, kırtasiye, bayram harçlıkları, İftar buluşmaları gerçekleşmiştir.