KIRGIZİSTAN
Uzun zamandır Kırgızistan diğer Orta Asya Cumhuriyetleri gibi içinden bölünmüş yaşamakla beraber önce Provoslav sonra komünist rejimi ve sonra da Müslümanlar bölgede kendi dinini yaşamaya engel teşkil ediyordu. Kırgızistan’da Hıristiyanlar ve Müslümanlar kendi aralarında belli hatlarla ayrılmışlardır. Müslüman Kırgızlar kültürel, sosyal ve ırk olarak diğer vatandaşlardan ayrı tutulmuş bu da Müslüman Kırgız kardeşlerimize yardımcı olma ve yanlarında olmayı gerekli kılmıştır. Bu manada ulaştığımız kardeşlerimize Ribat olarak: Kurban organizasyonları gerçekleştirerek, gıda dağıtımları, nakdi yardımlar, bayram harçlıkları kardeşlerimize ulaştırılmıştır.