MAKEDONYA
Makedonya, beş asırdan fazla bir süre Osmanlı egemenliğinde kalmış bir Balkan ülkesidir. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarına kadar devam eden Müslümanların ve İslam’ın bölgedeki hâkimiyeti, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dan çekilmeye başlamasıyla birlikte azalmaya başlamıştır. Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan Müslümanların karşılaştığı en önemli problem; ülkedeki misyonerlik faaliyetleridir. Özellikle yoksul bırakılmış Müslüman toplulukların çoğunlukta olduğu doğu bölgelerinde faaliyet gösteren Hristiyan misyonerlerin devlet tarafından desteklendiği iddia edilmektedir. Bu şartlarda Müslüman olarak baskılara maruz kalan kardeşlerimiz için sizlerin destekleri ile çalışmalar yapan vakfımız; Bu coğrafyada da Kurban organizasyonları, Nakdi yardımlar, Kumanya yardımları, Fitreler, gıda dağıtımları, kırtasiye Bayram harçlıkları, kumanyalar,İftar buluşmaları gerçekleşmiştir.