SANCAK
Sancaklı Boşnaklar, Sırbistan ve Karadağ yönetimleriyle yaşadıkları sorunlar kadar, kendi aralarındaki siyasi ve dini temsil çekişmesinden kaynaklanan sorunlara da sahipler. Ayrıca Türk, Arnavut ve Boşnak halklarına tahammülsüzlüklerle dolu müfredata göre eğitim almaya zorlanıyorlar. Milli tarih, edebiyat ve sanatlarına dair hiçbir şey öğrenemiyorlar. Bugün Sancak’ta Müslümanların en yoğun olduğu kesim Yenipazar’dır. Ribat olarak bölgede: Fitreler, gıda dağıtımları, kırtasiye dağıtımları, bayram harçlıkları, kumanyalar hazırlamış, İftar buluşmaları gerçekleşmiştir.