BANGLADEŞ
Bengal coğrafyasında dinî hayat, tarihte olduğu gibi bugün de çok çeşitli ve karışıktır. Nüfus açısından çoğunluğu teşkil eden Müslümanlar yanında küçük topluluklar halinde de Budistler, Hristiyanlar, Jainler, Sih’ler, Parsîler ve yahudiler mevcuttur. Müslümanlara yönelik olarak uygulanan baskının hiç eksik olmadığı bölgeye sizlerin destekleri ile ulaştık. Burada ulaştığımız kardeşlerimize, özellikle Arakan konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı daha çok ulaşarak yardım organizasyonları gerçekleştirdik. Su kuyularından, Kurban Faaliyetlerine, Ümmet buluşmaları, İftar sofraları, Kur’an Kursu desteklerinden, öğrencilere nakdi yardımlara; kardeşlerimizin yanında olduk.